logo

首页 -> 招生就业 -> 就业 -> 正文

金融与统计学院2020年春季就业信息发布

时间:2020-04-30

2020.4.26

扬帆起航,“海”纳百川——全球招聘活动 应届毕业生专栏

https://www.contacthainan.gov.cn/detail/36191?from=groupmessage

【选调资讯】2020年山东招录公务员7360人公告重磅发布(附职位表)

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUxNzQ2OTg0NA==&mid=2247487557&idx=2&sn=bb8ed9c215dad835026b3f113bc956eb&chksm=f996f3becee17aa8441b30fa2fd12b8bce2f7ed43b2538bd92815bb0ff488926c9ebbf99cf32&mpshare=1&scene=23&srcid=&sharer_sharetime=1587876829338&sharer_shareid=d088a38dd22b43c7b2a3d520ec2fabe0#rd

 

2020.4.24

战略新兴产业专场招聘会
https://job.ncss.cn/student/jobfair/fairdetails.html?fairId=CHYwFfAmkZKDtMLBybmczF
电子商务专场招聘会
https://job.ncss.cn/student/jobfair/fairdetails.html?fairId=XC2Tz8SzBmobgoJMx9EyT5
国家经济开发区专场招聘会
https://job.ncss.cn/student/jobfair/fairdetails.html?fairId=Fofg1dHvcAqhHdLXMrnMy1
中关村专场招聘会
https://job.ncss.cn/student/jobfair/fairdetails.html?fairId=G3kJ5VBTboQA8MAR7NdPJG
信息技术专场招聘会
https://job.ncss.cn/student/jobfair/fairdetails.html?fairId=Bif39faWEereMiydjUS5iD
面向湖北专场招聘会
https://91wllm.ncss.cn/student/jobfair/fairdetails.html?fairId=VSnsiSrd5CgE5oaF2vPWnm
助学助业专场招聘会
https://job.ncss.cn/student/jobfair/fairdetails.html?fairId=3bNPfENjjr9yqMBRcSGkmD

 

2020.4.22

【事业单位】国家粮食和物资储备局垂直管理系统事业单位2020年度公开招聘

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU0MDc5MjgzMg==&mid=2247508598&idx=2&sn=5c1117582d442ff9770a1049ebfca48e&chksm=fb312319cc46aa0fecd350e283ed7d6d79ac3ca1816f5784cf9332a21cc739e039c7d5b9ee00&mpshare=1&scene=23&srcid=&sharer_sharetime=1587567815974&sharer_shareid=d088a38dd22b43c7b2a3d520ec2fabe0#rd

 

2020.4.21

青岛人才网湖南大学线上招聘专区

http://rc.qingdao.gov.cn/jeecms/htmlrc/rckx/20200417/6168.html

【华中地区】校招请关注!“国聘行动”华中地区招聘单位汇总

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU4MzQ2NzUxMw==&mid=2247485355&idx=2&sn=3de18fd707ba1e25e7038162de9b1495&chksm=fda9ef3dcade662b0697dddc3382b1df6780ffcfff7167cfc4d62b0f4312a5d1133882263681&mpshare=1&scene=23&srcid=&sharer_sharetime=1587452115056&sharer_shareid=d088a38dd22b43c7b2a3d520ec2fabe0#rd

 

2020.4.17

【线上招聘】格力电气(杭州)有限公司春招补录

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU0MDc5MjgzMg==&mid=2247508391&idx=5&sn=cb428572d43f2dea08bc3fb0aeea541b&chksm=fb3120c8cc46a9dead9691886764b1bd0db0f1dceb169a8036e933eee5b1b9e5d68532e49b80&mpshare=1&scene=23&srcid=&sharer_sharetime=1587092408098&sharer_shareid=d088a38dd22b43c7b2a3d520ec2fabe0#rd

【重磅招聘】春暖花开,与你同行

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU1MDc5NzA2MA==&mid=2247484275&idx=1&sn=a938074ad7cc195d368ed08ca7513d07&chksm=fb9a6918ccede00e36af1b05729af39454f191475e1d600d28f2fdd67de2602b24a13de2566b&mpshare=1&scene=23&srcid=&sharer_sharetime=1587092077785&sharer_shareid=d088a38dd22b43c7b2a3d520ec2fabe0#rd

 

2020.4.16

中央统战部直属事业单位2020年度公开招聘应届高校毕业生公告

http://www.zytzb.gov.cn/gsgg/330575.jhtml?from=groupmessage&isappinstalled=0

扬州市邗江区重点招聘

http://hnu.bysjy.com.cn/detail/online?id=1037967

 

2020.4.15

【邀请函】湖大、中南、国防科大三校联合“国家战略”专场2020届空中双选会

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU0MDc5MjgzMg==&mid=2247508319&idx=1&sn=01f612b20387d1bc33a1a9fc75f55a86&chksm=fb312030cc46a92680d1077ee79396577b5eac4be7aa0e764c1856d4b2560fee8b8119d827cf&mpshare=1&scene=23&srcid=&sharer_sharetime=1586919671631&sharer_shareid=d088a38dd22b43c7b2a3d520ec2fabe0#rd

 

2020.4.14

江苏省2020届高校毕业生千企万岗“云”招聘会

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MDAxNzIxNQ==&mid=2651574501&idx=2&sn=12d25f79bb7485e81f96b334d7d5a415&chksm=853c3935b24bb023e0df3653f8cac792afaa39aa8c368d24d25fe818af0380765c89dda07acd&mpshare=1&scene=23&srcid=&sharer_sharetime=1586835382522&sharer_shareid=d088a38dd22b43c7b2a3d520ec2fabe0#rd

“同心共筑”2020届毕业生高校联合网络招聘会暨少数民族毕业生专场用人单位邀请函

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU0MDc5MjgzMg==&mid=2247508255&idx=1&sn=b09ad3ff5ab558a5bf29e65a3b3c8931&chksm=fb312070cc46a96655d240a71564a0c1e780dc9d5ad026adacab8c1aebb3cb0a1a022ac70349&mpshare=1&scene=23&srcid=&sharer_sharetime=1586835360218&sharer_shareid=d088a38dd22b43c7b2a3d520ec2fabe0#rd

 

2020.4.13

招募季丨2020年西部计划招募流程早知道

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5MDcyOTgzNA==&mid=2650918310&idx=1&sn=9e0f9947f744d7e0d1ceed78717e94b9&chksm=8bf251a3bc85d8b5df9f4c1a0ae0fbf1abb22e5d29203dab8edb86c914d6029f6ac017a34e4b&mpshare=1&scene=23&srcid=&sharer_sharetime=1586763744233&sharer_shareid=d088a38dd22b43c7b2a3d520ec2fabe0#rd

招募季丨重磅!西部计划报名通道已开启!

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5MDcyOTgzNA==&mid=2650918310&idx=1&sn=9e0f9947f744d7e0d1ceed78717e94b9&chksm=8bf251a3bc85d8b5df9f4c1a0ae0fbf1abb22e5d29203dab8edb86c914d6029f6ac017a34e4b&mpshare=1&scene=23&srcid=&sharer_sharetime=1586763744233&sharer_shareid=d088a38dd22b43c7b2a3d520ec2fabe0#rd

 

2020.4.11

【线上招聘】山东广播电视台 融媒体资讯中心2020年校园招聘启事

https://m.bysjy.com.cn/student/chance/onlinerecruitmentdetail.html?token=yxqqnn0000000002&recruitment_id=1042169&y_u_id=4214&from=groupmessage

【线上招聘】 贵州中烟工业有限责任公司2020年招聘公告

https://m.bysjy.com.cn/student/chance/onlinerecruitmentdetail.html?token=yxqqnn0000000002&recruitment_id=1042430&y_u_id=4214&from=groupmessage

【线上招聘汇总】IT、互联网及科技类单位招聘信息大放送

https://m.bysjy.com.cn/student/chance/onlinerecruitmentdetail.html?token=yxqqnn0000000002&recruitment_id=980133&y_u_id=7007&from=groupmessage

面向全国!义乌招聘第二批聘任制公务员

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU0MDc5MjgzMg==&mid=2247508193&idx=7&sn=a1d10cb66bd695f6a59bb4117e5e6872&chksm=fb31218ecc46a898a1dded530fb396768b0412b496ab88e6a1c67a2f73e21906dd1d2cfb5c9f&mpshare=1&scene=23&srcid=&sharer_sharetime=1586607567614&sharer_shareid=d088a38dd22b43c7b2a3d520ec2fabe0#rd

中国农业银行境内分行2020年春季招聘""等你来!

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwNTMwNTQzMg==&mid=2651589231&idx=1&sn=586a33f6eb7db78ebd8e55d2c394efd0&chksm=80e60f58b791864e7bd80709ca1749fe1ec8def52aa73a5359e098618594b42a5eb775f9c8ab&mpshare=1&scene=23&srcid=&sharer_sharetime=1586587045580&sharer_shareid=d088a38dd22b43c7b2a3d520ec2fabe0#rd

 

2020.4.10

长沙名企直播招聘会,优选岗位快投它!

https://live.zhaopin.com/watch/1159776

【线上招聘】安徽农行2020年春季校园招聘

http://static.bibibi.net/student/chance/onlinerecruitmentdetail.html?token=yxqqnn0000000002&type=0&recruitment_id=1042333&from=groupmessage

 

2020.4.9

【第79 | 新疆就业信息汇总】

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIwNDQwOTkxMQ==&mid=2247484139&idx=1&sn=4ddd84ffc3a639c08befb5ef97f47094&chksm=96c1dfb3a1b656a5a2cd4988d5e140b51048e30ee2ab45ab5cd072d487846c3c199c2dea3cb1&mpshare=1&scene=23&srcid=&sharer_sharetime=1586416942214&sharer_shareid=d088a38dd22b43c7b2a3d520ec2fabe0#rd

 

2020.4.4

中国农业银行境内分行2020年春季招聘""等你来!

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIzNjk2MzQ0OQ==&mid=2247483919&idx=1&sn=8e6d6c0a28c9c8864bfb23f10fc9f164&chksm=e8ce9119dfb9180f25e52f15146e6a8af625d31ec8e189371f195d04dee75d359423fdf7e736&mpshare=1&scene=23&srcid=&sharer_sharetime=1586001688855&sharer_shareid=d088a38dd22b43c7b2a3d520ec2fabe0#rd

 

2020.4.3

【线上招聘汇总】金融业单位招聘信息大放送

https://m.bysjy.com.cn/student/chance/onlinerecruitmentdetail.html?token=yxqqnn0000000002&recruitment_id=986544&y_u_id=8313&from=groupmessage

 

2020.4.2

深圳 | 中国建设银行深圳市分行2020年度春季校园招聘

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5NTY2MzgyNg==&mid=2247484862&idx=3&sn=1cb597e90e262ea8a79cd95a20ded861&chksm=fe6fcb03c91842150cde556223e6c4c17f140389a3e8219b2f3169e8a8f0815b901a45c4b77c&mpshare=1&scene=23&srcid=&sharer_sharetime=1585823528066&sharer_shareid=d088a38dd22b43c7b2a3d520ec2fabe0#rd

兴业银行广州分行2020春季校园招聘

https://a.eqxiu.com/s/8aXMy5QQ?share_level=8&from_user=20200205db031821&from_id=ddab5e09-9&share_time=1585817090647&from=groupmessage&isappinstalled=0&from=groupmessage&isappinstalled=0

吉祥人寿2020校园招聘 | 风华正茂 “吉”不可失

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3ODA4MzQ3Nw==&mid=2247483813&idx=1&sn=f2f04fd8c716f06dcfc2bd05cb7ffe1d&chksm=fd7b8e5fca0c0749c08215b905446b54505af327c2ebf21df6be87d85f8da3c6b0ef38793eda&mpshare=1&scene=23&srcid=0329Wg4Z4E6n9qSQkj76JLK2&sharer_sharetime=1585800007152&sharer_shareid=d088a38dd22b43c7b2a3d520ec2fabe0#rd

2020.4.1

山东大学2020年管理和其他专业技术岗位招聘公告

https://www.rsrczp.sdu.edu.cn/info/1049/3424.htm?from=groupmessage&isappinstalled=0

【线上招聘汇总】IT、互联网及科技类单位招聘信息大放送

https://m.bysjy.com.cn/student/chance/onlinerecruitmentdetail.html?token=yxqqnn0000000002&recruitment_id=980133&y_u_id=7007&from=groupmessage

河北省2020年度定向选调生招录预公告

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU0MDc5MjgzMg==&mid=2247507860&idx=2&sn=ec1e8280d1533d2018e58554ace6fc27&chksm=fb315efbcc46d7edfab94d804ee68d21918b745f94a5e6f53d5005d132782f20017ac26a3bd9&mpshare=1&scene=23&srcid=&sharer_sharetime=1585707408247&sharer_shareid=d088a38dd22b43c7b2a3d520ec2fabe0#rd

 

2020.3.31

【校招】29家武汉国企 1006个岗位 武汉国企“云招聘”上线!

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5MDIxNjczNA==&mid=2652497879&idx=1&sn=137de7a85bd3b209f434451183967003&chksm=bda560a68ad2e9b0e0879ff610c4e0947194cda3f99c5adfa953ec6268469dcb81ed97ca099b&mpshare=1&scene=23&srcid=&sharer_sharetime=1585628518812&sharer_shareid=d088a38dd22b43c7b2a3d520ec2fabe0#rd

中央宣传部直属单位2020年度公开招聘工作人员公告

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5ODA0NDIzOA==&mid=2652346505&idx=1&sn=4a6d58ebaff78477d841527f96318005&chksm=8b74a8a8bc0321befbf5cd21664264d0f48816697f1347ac74922b54d556904b58d02c34c6e2&mpshare=1&scene=23&srcid=&sharer_sharetime=1585623356168&sharer_shareid=d088a38dd22b43c7b2a3d520ec2fabe0#rd

【空中双选】湖南大学&智联招聘联合空中双选会

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU0MDc5MjgzMg==&mid=2247507716&idx=1&sn=6091c37b9bcd3fc4996cc728ec5f44ab&chksm=fb315e6bcc46d77d9c151e6bb3e2b33438f4dcc7b44b0ddcaf626b19142587c450772ffff72d&mpshare=1&scene=23&srcid=&sharer_sharetime=1585621975971&sharer_shareid=d088a38dd22b43c7b2a3d520ec2fabe0#rd

【线上招聘汇总】国家机关、事业单位招聘信息大放送

https://m.bysjy.com.cn/student/chance/onlinerecruitmentdetail.html?token=yxqqnn0000000002&recruitment_id=976775&y_u_id=19846&from=groupmessage

 

2020.3.29

【文职宣讲】330 | 十一校联合军队文职人员政策及岗位推介宣传周

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU0MDc5MjgzMg==&mid=2247507806&idx=1&sn=7cce501666090332d069e58d43359fa3&chksm=fb315e31cc46d727b0c7e8da4e44221bda911fba8ed73210b5583fe1d8a4b8acf0f310ba23c9&mpshare=1&scene=23&srcid=&sharer_sharetime=1585489018409&sharer_shareid=d088a38dd22b43c7b2a3d520ec2fabe0#rd

【线上招聘汇总】各省市人才引进招聘信息大放送

https://m.bysjy.com.cn/student/chance/onlinerecruitmentdetail.html?token=yxqqnn0000000002&recruitment_id=1025346&y_u_id=8308&from=groupmessage

 

2020.3.27

广东工行2020年春季校园招聘开始啦,戳这投简历!

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI5MTYxODI3MQ==&mid=2247489591&idx=1&sn=e46930c4d4601bed0ed9d9326d620fe5&chksm=ec0cb487db7b3d915d63a48e176df620c18235c09ca2a5500f0f3502c1ccc1b3f400ff9d03ae&mpshare=1&scene=23&srcid=&sharer_sharetime=1585309858713&sharer_shareid=d088a38dd22b43c7b2a3d520ec2fabe0#rd

官宣!中国工商银行“春晓行动”人才招聘进行时

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5ODkzMTAxMQ==&mid=2650263337&idx=1&sn=6793a83df9f7f819f0932d4a9df64650&chksm=88897705bffefe132871f17fec98e82ebea8282b9a77f306c3886e5d4f6fcb2dedf011beaa32&mpshare=1&scene=23&srcid=&sharer_sharetime=1585287398074&sharer_shareid=d088a38dd22b43c7b2a3d520ec2fabe0#rd

青春铁塔 激情成长——上海铁塔2020春季校园招聘全面启动

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwMzIzNTUwMQ==&mid=2651690062&idx=1&sn=37965e51efae7e852d5c282a179b5f2f&chksm=80c77f8cb7b0f69a4cadf038762ff859a1218c93d8a75f986f620d0903e1fcceefca1c3df395&mpshare=1&scene=23&srcid=&sharer_sharetime=1585278401969&sharer_shareid=d088a38dd22b43c7b2a3d520ec2fabe0#rd

【空中双选】2020湖南大学&长沙高新区联合空中双选会

http://static.bibibi.net/student/chance/onlinerecruitmentdetail.html?token=yxqqnn0000000002&type=0&recruitment_id=1020824&from=groupmessage

 

2020.3.26

【线上招聘汇总】教育类单位招聘信息大放送

https://m.bysjy.com.cn/student/chance/onlinerecruitmentdetail.html?token=yxqqnn0000000002&recruitment_id=986171&y_u_id=4211&from=groupmessage

“千校万岗”湖南专场云招聘“职”等你来!

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI1NTQyOTgwOQ==&mid=2247484947&idx=1&sn=5cb635f2833c1ac70d9286a653fff91a&chksm=ea375bcddd40d2db9cde74fdca13fc12f9ccf0b8698133d31b99cb144fba6d42a2a1cc4e5e3f&mpshare=1&scene=23&srcid=&sharer_sharetime=1585207965753&sharer_shareid=d088a38dd22b43c7b2a3d520ec2fabe0#rd

 

2020.3.25

【线上招聘汇总】金融业单位招聘信息大放送

https://m.bysjy.com.cn/student/chance/onlinerecruitmentdetail.html?token=yxqqnn0000000002&recruitment_id=986544&y_u_id=8313&from=groupmessage

1、举引航之灯 照就业之路——记金统院2016级本科生就业经验分享会
http://jt.hnu.edu.cn/info/1088/3764.htm                                                  

2、研路漫漫 砥砺同行——记金统院2016级本科生考研经验交流会
http://jt.hnu.edu.cn/info/1088/3772.htm                                                  

3、金统院召开本科生就业指导会,全员助力学子高质量就业
http://jt.hnu.edu.cn/info/1088/3819.htm